Isolatieplaten van reuzenberenklauw

16 maart 2021 | Berenklauw, Nieuws

De reuzenberenklauw is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Een intensieve aanpak van het probleem wordt mogelijk interessanter wanneer je de plant als groene grondstof kunt gebruiken. Studenten van hogeschool Windesheim zien mogelijkheden om er isolatieplaten van te maken.

De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een plat die metershoog kan worden en sterk woekert. Elke plant laat in het najaar tienduizenden zaden los die wel tien jaar kiemkrachtig kunnen blijven. Bovendien heeft de plant fototoxische eigenschappen. In combinatie met zonlicht kan de plant brandwonden veroorzaken. Het is daarom terecht dat de soort sinds augustus 2017 op de Unielijst van invasieve exoten staat schrijven studenten van hogeschool Windesheim in Almere in hun een onderzoeksrapport. In opdracht van de provincie Flevoland hebben ze een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de reuzenberenklauw in te zetten als groene grondstof. Het idee is dat je zo bestrijdingskosten zou kunnen reduceren.