Europees subsidieproject HOOP

15 juni 2022 | Nieuws, Samenwerking

Het project HOOP is een Europees subsidieproject waarin 8 Europese steden en regio’s (de zogenaamde ‘lighthouse cities’) betrokken zijn om, samen met 15 netwerkpartners, een positieve bijdrage te leveren aan de circulaire bio-economie.
Het project bouwt voort op een aantal Horizon 2020-projecten uit eerdere jaren, waarbij er veel technologisch onderzoek is gedaan naar circulaire toepassingen van bio-afval en afvalwater, en er nu 15 technologische oplossingen liggen die verder doorontwikkeld kunnen worden.

Op basis van deze eerdere projecten wordt nu de link met de ‘lighthouse cities’ gelegd, waar die oplossingen een plek zouden moeten krijgen. Deze steden, of stedelijke regio’s, worden ondersteund met ‘project development assistance (PDA)’ om de technologieën goed te kunnen implementeren. Elke stad wordt ondersteund met een specifiek, op maat gemaakt, pakket van PDA, wat zich richt op 6 onderwerpen: businessmodel, haalbaarheids­onderzoek, financieringsconstructies, technische specificaties, het aanbestedingsproces, activeren van betrokken partijen en de bredere gemeenschap.
Het idee is dat na afloop van het project de technologieën in de betrokken steden geïmplementeerd kunnen worden, en opgeschaald kunnen worden dankzij de PDA die tijdens het project wordt ontwikkeld.

Namens de gemeente Almere wordt support geleverd vanuit het GCA en Millvision. Ook Royal Haskoning is hierin betrokken. De in ontwikkeling zijnde  cases zoals rond Reuzenberenklauw voor bouwmaterialen en verkeersborden, Hennep/sloop-hout beton (fietspaden) maar ook torrifactie worden hiermee ondersteund. Via Hoop worden er dus grotere verbanden gelegd, brengen wij kennis in aan de andere steden en krijgen we kennis en ervaringen vanuit andere streden naar Almere, een win-win dus.