Uitdagingen

Bodemverbeteraar

De bodem daalt en de kwaliteit van de bodem voor landbouw neemt zienderogen af, waarbij het vooral om het organisch stofgehalte van de bodem gaat maar ook om het water opnemend en vasthoudend vermogen van de bodem gaat. Organische bodemverbeteraars kunnen een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de bodem op die gebieden.

Projectleider

Foto van Tjibbe Winkler

Tjibbe Winkler

foto van beton met verschil tussen invloed van regen versus niet regen

Groen beton

Tijdens het produceren van nieuw beton wordt er veel CO2 uitgestoten. Partners Cirwinn en Theo Pouw vervaardigen 100% grecycled beton. Door aan het recyclebeton organische vezels toe te voegen afkomstig van GFT vanuit de gemeente Almere en het groenafval uit beheer van de openbare ruimte realisereert het Grondstoffen Collectief een nieuw en meer duurzaam betonproduct. Aan het beton wordt circa 20 % biomassa toegevoegd. Met dit project wordt inzicht verkregen in de keten en in de logistieke vereisten, financiën en te nemen obstakels in het opschalen van de pilot Groenbeton uit 2019 naar een duurzaam verdienmodel met concrete marktvraag en launching customers.

Projectleider

Foto van Erik Kijlstra

Erik Kijlstra

berenklauw plant

Berenklauw

De reuzenberenklauw is gevaarlijk en je komt hem op vele openbare plaatsen tegen zoals in natuuurgebieden, bossen en langs de weg. Opletten dus als je ”hem” tegenkomt. Het sap van de plant maakt de huid namelijk gevoelig voor zonlicht. Na 24 uur ontstaan rode jeukende vlekken, waarna zwelling en blaarvorming volgen. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit zelfs tot blindheid leiden. De reuzenbereklauw is in Nederland een plaag geworden en moet bestreden worden.

Projectleider

Angelique Hoek

Angelique Hoek

Petflessen recycling cirwinn

PMD+ sorteren en plasticfabriek

Door de grote hoeveelheid verschillende soorten plastics, kan plastic recyclen niet zomaar.  Samen met de gemeente Almere wordt op het Grondstoffen Collectief plastic ingezameld en (handmatig) na gescheiden. Dit levert verschillende mono stromen op.  De partners willen inzicht verkrijgen in de keten en in de te nemen obstakels in het opschalen van de PMD+ sorteerpilot uit 2018 en 2019 naar een duurzaam verdienmodel met zomin mogelijk verbrandingstonnen en zoveel mogelijk regionaal recyclen van deelstromen. Hierbij moet worden voldaan aan de EU-eis van max 80kg restafval per inwoner.

Projectleider

Dick Schreuder

Dick Schreuder

Foto van bankje Millvision in straatbeeld

Groen gas en biocomposiet

Waterplanten zijn een ware overlast in de Nederlandse en Almeerse wateren. Maaien en het laten afvoeren van de planten is kostbaar. Daarom worden de waterplanten verwerkt tot een vezel voor verschillende toepassingen. Met dit project wil het Grondstoffen Collectief inzicht verkrijgen in de keten en de logistiek rondom het ontvangen en verwerken van 500 ton waterplanten en de verwerking tot een biopolymeer en groen gas.

Projectleider

Foto van Leon Joore

Leon Joore