Over GCA

Het Grondstoffen Collectief Almere, kortweg het GCA, is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen dat stedelijke reststromen verwerkt tot nieuwe grondstoffen voor producten en toepassingen. Door het initiëren en realiseren van projecten op dit gebied wil het GCA bijdragen aan de ontwikkeling, productie en marktrijp maken van deze nieuwe grondstoffen en producten.

Deze projecten worden gerealiseerd op een fysieke, gemeenschappelijk locatie die de faciliteiten en kennis aanbiedt die nodig zijn om de innovaties verder te ontwikkelen. Deze ‘broedplaats’ functie vervult het GCA op drie niveaus:

Icoontje labaratorium

Laboratorium

Beschikbaarheid van basis apparatuur om te ontdekken welke eigenschappen reststromen hebben en in welke combinaties deze de meest optimale toepassingen opleveren.

Icoontje tandwiel proces

Proces- en product-ontwikkeling

Goede producten op grotere schaal maken met de nadruk op het realiseren van impact door technologische, commerciële en sociale (proces-) innovatie in de doorontwikkeling.

Icoontje raket

Volwassen productie en markt

Het GCA is actief betrokken op elk van deze niveaus, maar laat de leidende rol aan de markt over als het gaat om volwassen productie en markt.

Missie

De missie van het GCA is om een bijdrage te leveren aan grondstoffenbesparing en de reductie van de CO2-uitstoot door middel van verwaarding van stedelijke reststromen tot grondstoffen voor circulaire toepassingen.

Het GCA verbindt zich expliciet aan de afspraken in het klimaatakkoord die voorbereiden op een reductie van 49 procent broeikasgasemissies (incl. CO2) in 2030 ten opzichte van 1990. Elk geïnitieerd project dient bij te dragen aan deze CO2-reductie en dient die bijdrage expliciet te maken. Dit kan zowel door het vermijden van uitstoot als door opslag van broeikasgasemissies.

Visie

Dit sluit aan bij de visie die het GCA hanteert ten aanzien van de biobased en circulaire economie als een noodzakelijk te bewandelen economisch pad dat niet meer weg te denken is uit de Nederlandse economie. Ondanks de basis die de laatste jaren in Nederland is gelegd, ondervindt deze “nieuwe” economie een aantal uitdagingen wil het de competitie met de “oude” economie aan kunnen.

Deze uitdagingen spitsen zich toe op het ontwikkelen van een volwassen economie gebaseerd op nieuwe verdienmodellen en de regelmatig belemmerende werking van het huidige speelveld van wet- en regelgeving. Het GCA ziet een belangrijke rol voor zich weggelegd in de ontwikkeling van deze nieuwe verdienmodellen en in het aanpassen van het speelveld.

De stuurgroep wordt vertegenwoordigd door:

Sander van Voorn

Voorzitter GCA
Gemeente Almere, LinkedIn

Leon Joore

Secretaris GCA
Millvision, LinkedIn

Erik Kijlstra

Penningmeester GCA
Cirwinn
Angelique Hoek

Angelique Hoek

Rutger Ekhart

Tjibbe Winkler

Projectmanager GCA
Gido, LinkedIn
Dick Schreuder

Dick Schreuder

Grondstoffencollectief Almere is opgericht door:

Gemeente Almere
Cirwinn van afval naar grondstof
Millvision Partner in Strategy and Business Innovations

Vragen over GCA?

Vragen over Grondstoffen Collectief Almere, deze website of wilt u mee doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zijn altijd benieuwd naar nieuwe (of bestaande) bedrijven, interessante ideeën en kijken graag waar mogelijkheden en kansen liggen voor uw onderneming.