28 November: Gunter Pauli in Almere!

17 november 2016 | Nieuws

Grondstoffen uit stedelijke reststromen
Als organisator van de duurzame wereldexpo Floriade wil Almere vóór het jaar 2022 uitgroeien tot een energie-neutrale en afvalloze stad. Afval is een waardevolle reststroom voor de grondstoffen en producten van vandaag en morgen. In Almere zijn we voortvarend met stedelijke reststromen gestart. We maken uit biomassa grondstoffen voor bijvoorbeeld amusebordjes, constructiemateriaal en papier. Dat doen we samen met bedrijven, onderwijs, omliggende regio’s, overheden en andere belanghebbenden. We beginnen klein. Stap voor stap. Maar hoe kunnen we echt het verschil maken? Deze mogelijkheden zullen we samen tijdens de maststerclass met Gunter Pauli verkennen.

9200000002274923Masterclass door prof. Gunter Pauli
Gunter Pauli wordt niet voor niets een serial entrepreneur genoemd: ondernemingsideeën borrelen uit hem op als water uit een fontein, voorzien van bijbehorende praktische en wetenschappelijke uitvindingen en imposante getallen over meerwaardecreatie en banen. Gunter Pauli is behalve geslaagd ondernemer ook auteur, lid van de Club van Rome en docent aan verschillende  vooraanstaande universiteiten. Hij is visionair en aanjager van tal van baanbrekende projecten – over heel de wereld. Zijn jarenlange ervaringen heeft Gunter Pauli verwerkt in het boek Blauwe Economie dat al in 36 verschillende talen is verschenen. Met tal van concrete en in de praktijk bewezen bedrijfsconcepten.

Datum: Maandag 28 november 2016

Programma: twee blokken
Overdag zijn we aan het werk in Almere en in de avond in Amsterdam.
BLOK 1: in Almere: Tijdens het ochtendprogramma in Almere zal Gunter Pauli een inspirerende masterclass geven over Blauwe Economie, met aansluitend workshops over dit onderwerp. Deze masterclass wordt georganiseerd in de Kleine Zaal in KAF Almere (schouwburg), een intieme ruimte voor ca. 150 personen die uitermate geschikt is voor interactie.

BLOK 2: in Amsterdam: Samenwerken in de nieuwe keten, innovatieve verdienmodellen. Gunter Pauli zal ons hierbij van de nodige inspiratie voorzien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat innovatie een duurzaam karakter krijgt en welke nieuwe samenwerkingsvormen, financieringsmodellen en nieuwe governancestructuren daarvoor nodig zijn? Gunter Pauli neemt ons mee in het systeemdenken. We gaan out of the box op zoek naar een andere manier van economisch denken waarbij niet concurrentie maar samenwerking centraal staat.

BLOK 1: OCHTENDPROGRAMMA ALMERE

Locatie: Kleine Zaal, Kunstlinie Almere Flevoland (KAF), Esplanade 10 1315 TA Almere

08.00 – 08.30 uur Ontvangst
08.30 – 08.40 uur Welkom door wethouder Peeters Gemeente Almere
08.40 – 09.20 uur Masterclass Gunter Pauli over Blauwe Economie
09.20 – 10.30 uur Interactie Gunter Pauli met zaal
10.30 – 11.00 uur Koffie

BLOK 2: AVONDPROGRAMMA AMSTERDAM

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

19.30 – 20.00 uur Inloop
20.00 – 20.10 uur Introductie door Natasja van de Berg (moderator)
20.10 – 20.45 uur Lezing door Gunter Pauli (Blauwe Economie)
20.45 – 21.30 uur De keten uitgelicht: gemeente, waterschappen, consumenten, afnemers en ondernemers.
21.30 – 22.00 uur Reflectie Gunter Pauli
22.00 uur Afsluiting

www.waardeuitreststromen.edba.nu

Aanmelden: Graag aanmelden voor 16 november via Karin Wouda, e-mail: kwouda@almere.nl of via https://de zwijger.nl/programma/systeemdenken-met-gunter-pauli

Kosten: Geen