College beslist over kansenkaart nieuwe verdienmodellen

19 juni 2017 | Nationale Grondstoffendag, Nieuws

Om een circulaire stad zonder afval te worden zoekt Almere oplossingen voor haar reststromen. De eerste grondstoffen en producten uit stedelijke reststromen (voorheen afval) worden nu al geproduceerd, zoals bankjes van biocomposiet en karton en papier van waterplanten uit Almere.

Het college verwacht dat er meer mogelijkheden zijn en heeft ingestemd met het opstellen van een kansenkaart, samen met dhr Gunter Pauli met als resultaat nieuwe verdienmodellen en extra werkgelegenheid. Zij zoekt daarbij ook naar innovatieve verbindingen tussen bestaande programma’s en projecten. De focus van deze kansenkaart ligt rond het Weerwater en de Floriade. Er zijn kansen om warmte uit het water te halen waarmee woningen en /of het Floriadeterrein van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Ook zou bagger van de bodem gebruikt kunnen worden als bouwmateriaal waardoor tevens het Weerwater een grotere accu vormt waar nog meer warmte uit onttrokken kan worden.

Met deze aanpak vergroot het college de kans dat ze samen met bedrijven en kennisinstellingen een stad zonder afval kan maken, nieuwe werkgelegenheid creëert en bovendien de aantrekkingskracht van Almere als vestigingsplaats voor bedrijven vergroot.

Het opstellen van deze kansenkaart sluit aan bij de ambities van het programma Rondje Weerwater en van de Floriade. Gunter Pauli komt 11-12-13 juli naar Almere.