Projecten


Papier

Almere heeft haar eigen papier, gemaakt uit eigen reststromen van de stad. Van gemaaide waterplanten uit de hele stad creëert Almere waarde. Een duurzame en betaalbare oplossing voor reststromen.

In het water van Almere zijn veel waterplanten. Die groeien zo goed dat watersporters en recreatieondernemers er behoorlijk last van hebben. Het maaien van de planten kan echter niet zomaar gebeuren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de planten voor minder overlast zorgen? En kunnen we het maaien betaalbaar maken? Of nog mooier: hoe kunnen we geld aan de planten verdienen?

Samen met de watersport- en horecaondernemers is gewerkt aan een maaiplan. Ook werden Almeerse bedrijven gevonden die het eerste papier hebben afgenomen. Het papier is ontwikkeld in het Natuurvezel Applicatie Centrum van het bedrijf Millvision. Op dit moment wordt er gekeken naar efficiëntere en betere processen om het papier goedkoper te maken. En naar andere gebruiksmogelijkheden: karton, verpakkingsmateriaal, inpakpapier?

Wilt u dit unieke papier gebruiken voor een folder, brochure of als briefpapier? Het Almere papier is verkrijgbaar bij Antalis in Almere. E-mail: papieradvies.nl@antalis.

IMG_1501

Biocomposiet

Almere heeft haar eerste biobankje gemaakt uit reststromen van de stad. Van gemaaide waterplanten uit de stad creëert Almere waarde. Een duurzame en betaalbare oplossing voor reststromen: dat is het uiteindelijke doel. Zo’n idee ontstaat niet zomaar. Het begint bij een probleem: last van waterplanten en de hoge kosten van het maaien.

Een bankje van gemaaide waterplanten en gras, precies op maat gemengd met aardappelzetmeel? In de Kruidenwijk in Almere Stad kun je ervaren hoe dat voelt, want daar staat het eerste biobankje van deze materialen van de stad. Het eerste bankje van Nederland zelfs.

Bio-composiet. Zo heet het materiaal waarmee het bankje is gemaakt. De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen, de diverse mogelijkheden en kansen zijn nog lang niet allemaal bekend. Wel zijn er dromen en wensen. Want zouden we er steigers, paaltjes, beschoeiing mee kunnen maken? Of is er dan een aanvullende vezel nodig? Een ander ingrediënt in de receptuur? Hoe kunnen we als stad daadwerkelijk ons afval omzetten in praktische en mooie objecten, nuttig en gevraagd? Het meubel is gemaakt aan de hand van een heus recept, samengesteld door het bedrijf Millvision. Opgebouwd uit biologische grondstoffen die voorheen als afval werden gezien. Als het aan Almere ligt, komen er meer objecten in de openbare ruimte die van het materiaal zijn gemaakt.

Receptuur en producten

Onderdeel van het programma is het maken van nieuwe recepten voor het maken van grondstof. Producten kunnen baat hebben bij een specifieke ‘blend’ van biomassa. Het bedrijf MillVision heeft voor het programma een onderzoek gedaan waarbij verschillende reststromen worden gecombineerd en getoetst op toepasbaarheid als grondstof voor papier, karton en composieten.

De onderzochte reststromen zijn gras, mest, waterplanten en luiers. Een combinatie is enerzijds interessant omdat biomassa, wat een seizoensgebonden reststroom is, bijgemengd kan worden met een niet seizoensgebonden reststroom, zoals luiers en mest. Hierdoor wordt afzet door het hele jaar heen gegarandeerd. Anderzijds omdat reststromen verschillende lengtes en sterktes vezels hebben. Gebleken is dat dit een gunstigere combinatie kan opleveren dan bijvoorbeeld alleen maar vezels uit waterplanten.

Marfo (2)

Verpakkingen voor biologisch verse groenten en fruit

GCA zal samen met projectpartner Eosta, de op een na grootste distributeur ter wereld van biologische verse groente en fruit een proef doen voor de productie van 5,5 miljoen bakjes van waterplantenpapier voor verpakking van tomaten.

Disposables voor vliegmaatschappijen, ziekenhuizen, zorginstellingen en banqueting

GCA ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met projectpartners Marfo/InnovChefs en Antalis papier 3.0 in de vorm van disposables uit Almeerse reststromen.

Deze zijn de basis voor de ontwikkeling van een geheel nieuwe lijn disposables voor de vliegmaatschappijen, ziekenhuizen, zorginstellingen en banqueting.

Ontwikkeling beschoeiing van 250 meter wal

GCA coördineert de uitwerking, de ontwikkeling en de businesscase van 250 meter wal-beschoeiing van Almeerse reststromen.