GROEN BETON

waarde uit reststromen

Project

Groen beton

Gestart

4-6-2019

Duur

7 jaar

De uitdaging

In Almere Haven is 2 km fietspad uitgevoerd in beton vermengd met hennepvezel. Omdat dit product opgeschaald kan worden, wordt er op dit moment gewerkt aan de certificering. OPschaling zal plaatsvinden naar een geluidscherm. Daarnaast wordt gezocht naar de afname van reststromen en de daarbij behorende folmeafspraken met de overheid.

De reden

Tijdens het produceren van nieuw beton wordt er veel CO2 uitgestoten. Partners Cirwinn en Theo Pouw vervaardigen 100% grecycled beton. Door aan het recyclebeton organische vezels toe te voegen afkomstig van GFT vanuit de gemeente Almere en het groenafval uit beheer van de openbare ruimte realisereert het Grondstoffen Collectief een nieuw en meer duurzaam betonproduct. 

Projectleider

Erik Kijlstra

De start

Aan het beton wordt circa 5% biomassa toegevoegd. Met dit project wordt inzicht verkregen in de keten en in de logistieke vereisten, financiën en te nemen obstakels in het opschalen van de pilot Groenbeton uit 2019 naar een duurzaam verdienmodel met concrete marktvraag en launching customers.

De ontwikkeling

Circulariteit betekent ook het gebruik van locale grondstoffen. Daarom zullen dit jaar proeven worden gestart om het hennepvezel te vervangen in het beton voor lokale vezels.

De toekomst

De innovatie is er op gericht om de vezels uit biomassa en digestaat in beton te verwerken. De voordelen van dit groene beton zijn ten eerste minder uitstoot van CO2 (geen CO2 productie van rottingsproces en cementproductie). Ten tweede is het beton 15% lichter (regulier beton 2,5 ton is ongeveer gelijk aan 1,5 ton aan groen beton) dit reduceert de transportkosten. Ten derde absorbeert groen beton beter het geluid dan
regulier beton.

Partners

Producten uit dit project

Van waterplant tot grondstof

Van waterplant tot grondstof

We willen waterplanten niet meer maaien, we willen oogsten. Het maaien en laten afvoeren van waterplanten is kostbaar en zonde. Na de eerder geslaagde proeven om de geoogste waterplanten te verwerken tot biocomposiet en papier, is het GCA gestart met een proef om de...

Fietspad met hennepvezel

Fietspad met hennepvezel

In Almere Haven zijn op 12 augustus de eerste meters gelegd van een betonnen fietspad waarin hennep is verwerkt. Het gaat om een experiment. Beton met daarin natuurlijke hennepvezels zou verschillende voordelen moeten bieden ten opzichte van de reguliere variant. Zo...

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact op met de projectleider:

Eric Kijlstra

eric.kijlstra@gca-almere.nl