Bodemverbeteraar

De uitdaging

In dit project wordt de keten ontwikkeld waarbij bio-reststromen uit Almere omgezet worden in bodemverbeteraars die in de stad, bij lokale telers, door hoveniers en in de landbouw in de directe omgeving toegepast worden. Hierbij wordt het gebruik van kunstmest en CO2/stikstof uitstoot teruggedrongen en ontstaan nieuwe waarde- en verdienmodellen voor alle ketenpartners

De reden

De bodem daalt en de kwaliteit van de bodem voor landbouw neemt zienderogen af, waarbij het vooral om het organisch stofgehalte van de bodem gaat maar ook om het water opnemend en vasthoudend vermogen van de bodem gaat. Organische bodemverbeteraars kunnen een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de bodem op die gebieden.

Project
Bodemverbeteraar

Gestart
2-10-2018

Duur
Onbeperkt

De start

1000 Ton bladmateriaal uit de gemeente Almere wordt omgezet tot 1000 ton Bokashi. Het gaat er hierbij om een eerste proef om relatief schoon blad uit het beheer van de openbare ruimte van Almere te leren omzetten naar een hoogwaardige bodemverbeteraar (bladaarde of bladbokashi). Het gaat er daarbij om zowel de logistiek en techniek (shredder) werkend te krijgen als om de noodzakelijke toevoegingen (o.a. de mineralen) uit de eigen omgeving te kunnen betrekken.

De ontwikkeling

Op basis van het potentieel aan aanbod blad en in tweede instantie ook andere biomassa als van de vraag (behoefte van de klanten) in Almere en omgeving wordt het potentieel te verwerken volume bepaald met een kosten- en batenanalyse. Het gaat hier ook om de total cost of ownership (TCO).

De toekomst

Het waarde- en verdienmodel is de basis voor het businessmodel dat ontwikkeld wordt waarin naast de financiële componenten ook het organisatorisch en keten concept (samenwerkingsmodel) beschreven wordt. Hierbij wordt ook gekeken naar het benodigde, ondersteunende instrumentarium.

Apart wordt ook uitgewerkt wat de milieu impact daarvan is waarbij in eerste instantie gewerkt wordt met LCA en MKI concepten.

Project partners

Cirwinn van afval naar grondstof
Gemeente Almere
De Eijk Groep
GIDO

Producten uit dit project

Er zijn nog geen producten geplaatst

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten
over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact op met de projectleider

tjibbe

Tjibbe Winkler