Berenklauw

De uitdaging

De reuzenberenklauw is gevaarlijk en je komt hem op vele openbare plaatsen tegen zoals in natuuurgebieden, bossen en langs de weg. Opletten dus als je ”hem” tegenkomt. Het sap van de plant maakt de huid namelijk gevoelig voor zonlicht. Na 24 uur ontstaan rode jeukende vlekken, waarna zwelling en blaarvorming volgen. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit zelfs tot blindheid leiden. De reuzenbereklauw is in Nederland een plaag geworden en moet bestreden worden.

De reden

Het Grondstoffen Collectief wilt met dit project inzicht verkrijgen in de logistieke vereisten, financiën en te nemen obstakels in het maken van verkeersborden van mixed plastics en de reuzenberenklauw. Daarnaast ontwikkelt ze een duurzaam verdienmodel met concrete marktvraag en launching customers.

Project
Berenklauw

Gestart
2-8-2019

Duur
2 jaar en verder

De start

Het is een uitdagende klus om deze giftige woekeraar een halt toe te roepen. In een verkennende studie hebben we gekeken wat je met de vezels uit deze plant allemaal kunt en dat bleek interessant. Door de kwaliteit hebben deze vezels eigenlijk ook een waarde en kunnen we mogelijk een deel van de kosten van de bestrijding bekostigen. Tevens is er mogelijk een high-end toepassing te vinden voor het sap; vierkantsverwaarding dus.

De ontwikkeling

We streven ernaar om de (gedroogde) biomassa om te zetten in bruikbare vezels als grondstof voor een bio-compound of voor groen beton. Het concrete product dat nu onderzocht wordt als ook de business case ervan  is een verkeersbord dat in Nederland geproduceerd wordt, Made in  Holland.

De toekomst

Naast een technologisch onderzoek wordt er ook een milieu- economisch onderzoek van de business case uitgevoerd. Vanwege het invasieve karakter van de plant moet er een toestemming komen van RVO alvorens we kunnen beginnen, tevens wordt er een grondstoffen tafel rond deze case georganiseerd en worden 6 prototypes opgeleverd en gedemonstreerd. Een en ander wordt samengevat in een soort business case beschrijving met aanbeveling voor opschaling of niet of juist een andere interessante bijvangst.

Project partners

Millvision Partner in Strategy and Business Innovations
Gemeente Almere
Save Plastics
Climat Signs

Producten uit dit project

berenklauw plant

Isolatieplaten van reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw is een invasieve exoot die lastig te bestrijden is. Een intensieve aanpak van het probleem wordt mogelijk interessanter wanneer...

foto van een reuzenberenklauw met wolken op achtergrond

Van Reuzenberenklauw tot verkeersbord

Eind mei 2020 is er gestart met de volgende fase in het project ‘Reuzenberenklauw’. Het Grondstoffen Collectief heeft samen met de provincie...

Wilt u meer weten
over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact op met de projectleider

Freek Rebel