Prijsvraag Slimme en schone Bouwlogistiek

4 oktober 2017 | Nieuws

De gemeente Amsterdam schrijft, als aanbestedende dienst namens de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een prijsvraag uit om de beste visie met bijpassend projectplan te kiezen ter stimulering en toepassing van slimme en schone bouwlogistiek in de MRA. De regio wil internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone bouwlogistieke toepassingen die op korte termijn breed kunnen worden verankerd in de reguliere bouwpraktijk. De implementatie van het projectplan in werkende oplossingen is nadrukkelijk onderdeel van de prijsvraag. De gemeente is voornemens een plan met schaalbare en direct toe te passen oplossingen op (clusters van) bouwprojecten in de MRA deels te financieren met een subsidie. De gemeente is voornemens naast die subsidieverlening afspraken over de realisatie van het plan te maken in een subsidieovereenkomst. De gemeente verzoekt daarom businessplannen voor dergelijke oplossingen in te dienen.

Een onafhankelijke en deskundige jury zal de inschrijvingen beoordelen en brengt een rangorde aan in de inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria. De prijs is dat met de winnende inschrijver zal worden onderhandeld over de uitvoering van zijn voorstel. In totaal is er maximaal € 750.000,- als cofinanciering beschikbaar om het winnende voorstel (of voorstellen) te helpen realiseren. De cofinanciering komt gedurende de projectperiode ter beschikking.

Meer informatie over de prijsvraag is te lezen in Leidraad slimme en schone bouwlogistiek.