Grondstoffen Collectief Almere


Het Grondstoffen Collectief Almere

Oprichting Grondstoffen Collectief Almere

Almere is de eerste gemeente in Nederland die actief aan de slag gaat met concrete toepassingen van circulaire economie.

360 foto bol

In juni 2017 ziet het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) officieel het levenslicht. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Een collectief met grootse ideeën en indrukwekkend enthousiasme!

Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: Gemeente Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk afval),  Cirwinn fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden en Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen.

Inmiddels hebben 40 projectpartners hun toewijding uitgesproken. De aankomende jaren gaan zij een intensieve samenwerking aan.

De samenwerking is geënt op het toepassen van circulaire economie. Circulaire economie is het streven naar een zo groot mogelijk waardebehoud van grondstoffen. Dat kan door hergebruik, maar ook door de grondstoffen te verwerken in een receptuur voor geheel nieuwe producten.

Het lokale aspect geeft een impuls aan het bedrijfsleven; nieuwe financiële stromingen, intensievere samenwerkingen en meer werkgelegenheid.

Het GCA zoekt actief

Het GCA zoekt actief naar relevante partijen, enthousiasmeert, begeleidt en betrekt ze bij het ontwikkelen en het produceren van grondstoffen uit reststromen. Het GCA stimuleert nieuwe samenwerkingsvormen in nieuwe ketens. Dialogen met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen vergroten de kans op succes.

Doet u mee?

info@gca-almere.nl

036-3033 060