Mee doen


Droging natte biomassa: fundament voor bedrijf

Om op een economisch verantwoorde wijze grondstoffen te kunnen produceren dient een oplossing gevonden te worden voor de logistieke kosten. Deze worden voor een groot deel bepaald door transport van volume en gewicht. Dat volume en gewicht kan vanwege de samenstelling van bio-afval (70-90% water) gereduceerd worden als er innovatief ‘aan de bron’ gedroogd kan worden. Van belang is de wijze waarop een droogsysteem de biomassa ‘verwerkt’ tot een droog product. Door gebruik te maken van scheiding van het vocht van de vaste materie van biomassa in plaats van verhitting komt geen of minder vervuiling in de lucht en de bodem en worden afbraakprocessen vertraagd. Het bio-materiaal kan zo beter bewaard worden en is bruikbaar voor het maken van producten.

Business case
Er moet een gezonde business case komen te liggen. Momenteel is groenbeheer een kostenpost voor de gemeente. Het is de uitdaging om zowel de kosten verder terug te dringen en opbrengsten te realiseren als om nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Als resultaat van het project zijn aan het eind van 2016 de fundamenten rond input (bio-massa reststroom), throughput (droging, logistiek en productie), output (producten en afnemers) voor een bedrijf gelegd.

Interesse voor deelname? Neem contact met ons op.