Informatief stadsbeheer! 

6 juli 2016 | Nieuws

De waterplanten worden momenteel weer gemaaid in Almere. Nieuwe reststromen voor grondstoffen en vervolgens voor producten! Na het maaien wordt het maaisel eerst twee dagen op de kant gelegd om beestjes de gelegenheid te geven eruit te kruipen. Hierna wordt de biomassa ingekuild om te drogen. Dienst Stadsbeheer heeft daar zelfs speciaal een bord voor gemaakt om te vertellen wat ze doen aan passanten. Heel informatief!

foto op het water bij woningen waar een boot de waterplanten maait.
Foto van boot die waterplanten maait
foto van waterplanten in een maaimachine