De waterplanten worden momenteel weer gemaaid in Almere. Nieuwe reststromen voor grondstoffen en vervolgens voor producten! Na het maaien wordt het maaisel eerst twee dagen op de kant gelegd om beestjes de gelegenheid te geven eruit te kruipen. Hierna wordt de biomassa ingekuild om te drogen. Dienst Stadsbeheer heeft daar zelfs speciaal een bord voor gemaakt om te vertellen wat ze doen aan passanten. Heel informatief!

IMG_2768  maaiboot  IMG_2731