Spotlight: Staatsbosbeheer

20 maart 2018 | Nieuws

Staatsbosbeheer levert een bijdrage aan het grondstoffencollectief via de mobiele zagerij. “Wij geloven dat de lokale beweging het verschil gaat maken en zien dat verandering juist vanuit de lokale beweging komt. Wij willen deze faciliteren en ondersteunen waar mogelijk.” Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van 267.000 hectare bos, natuur en landschap in Nederland. Daarnaast speelt Staatsbosbeheer een maatschappelijke rol van betekenis en werkt samen met ondernemers en instellingen voor jeugd, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Freek Rebel, teamleider publiek in Flevoland bij Staatsbosbeheer vertelt waarom ook de deelname aan GCA goed bij Staatsbosbeheer past. Grondstoffen Collectief Almere, een nieuw netwerk “Als grondstoffenleverancier zijn wij constant op zoek naar mogelijkheden om initiatieven op het gebied van circulaire economie te faciliteren.” Wij geloven dat de lokale beweging het verschil gaat maken en zien dat verandering juist vanuit de lokale beweging komt. Wij willen deze faciliteren en ondersteunen waar mogelijk. Zonder dat het onze reguliere bedrijfsvoering beïnvloed. Bottom up dus, waar de vraag naar lokaal gebruik begint. Dankzij GCA hebben wij een nieuw netwerk. Binnen dit netwerk kunnen wij meer bekendheid genereren voor onze eigen initiatieven, we kunnen samenwerkingspartners steunen in hun circulaire activiteiten en in de toekomst gezamenlijk nieuwe initiatieven ontplooien. Circulair en meer Een initiatief waar Staatsbosbeheer heel trots op is, is de mobiele zagerij. Veel essen in de regio Almere lijden aan essentaksterfte en moeten uit veiligheidsoverwegingen worden gekapt. Dankzij de aanschaf van een mobiele zaag kunnen we het hout direct in de regio verwerken tot bijvoorbeeld tafels of banken. Een mooie bijdrage aan de circulaire economie. Dit initiatief draagt daarnaast ook op een andere manier bij aan de maatschappij. Zowel bij het kappen van de bomen als bij de verwerking van het hout werken Staatsbosbeheer en partners met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een integrale oplossing, die dus nog verder gaat dan de circulaire beweging. Het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) bestaat uit ruim 40 partners. Samen met onze partners werken wij aan de ontwikkeling van grondstoffen uit reststromen in verschillende circulaire projecten