MRA start competitie circulair en digitaal

4 juni 2018 | Nieuws

Ben je een partij met innovatieve digitale oplossingen die bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie? Schrijf dan in op de competitie digitaal en circulair! De stad Amsterdam nodigt je – namens de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) – uit om mee te doen aan de competitie digitaal en circulair. In totaal is er € 750.000, – aan publieke middelen beschikbaar. Het doel van deze competitie is om de markt te stimuleren een digitale toepassing te ontwerpen waarmee de implementatie van slimme oplossingen kan worden gefaciliteerd, versneld en opgeschaald (in verschillende sectoren, startend binnen de MRA, daarna erbuiten), om zodoende producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zowel blijvend als zo hoogwaardig mogelijk inzetbaar te krijgen. De aankondiging en informatie over de aanbesteding van de competitie is gepubliceerd op Tenderned.nl De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 33 gemeenten (waaronder Almere) en de Vervoerregio Amsterdam. Op economisch gebied wil de MRA een voortrekkersrol vervullen in de kennis- en circulaire economie.