Derde Grondstoffentafel

13 december 2017 | Nieuws

Op woensdag 6 december opende wethouder René Peeters de derde grondstoffentafel. Tijdens de Grondstoffentafel is de gemeente met verschillende overheden en ondernemers in gesprek gegaan over hoe we de initiatieven uit de circulaire scan van Pauli verder kunnen brengen en kunnen omzetten naar echte business. De onderwerpen van de tafels waren:

• Verwaarden van rioolslib
• Het Weerwater als bron voor energie en grondstoffen
• Voedsel in de stedelijke omgeving
• Energie uit hoogteverschil van het stedelijk water in de stad

De verschillende tafels kwamen met veel ideeën. De gemeente Almere zal de uitkomsten van de tafels verder uitwerken en delen met de betrokkenen. Aan de hand hiervan worden er verdere stappen ondernomen.

Gunter Pauli
In het kader van de Almeerse Innovatieagenda en het programma Almere 2.0 Energy on Upcycling heeft het college entrepreneur Gunter Pauli naar Almere gehaald. Drie dagen lang sprak hij met wethouders, ondernemers en bewoners uit Almere. Ook bezocht hij verschillende locaties. Aan de hand hiervan maakte hij een circulaire scan. Uit deze scan zijn verschillende circulaire initiatieven gekomen die omgezet kunnen worden in concrete projecten.