College denkt mee over nieuwe verdienmodellen

16 februari 2017 | Nieuws

Tijdens een drie uur durende themabijeenkomst met het college van Burgemeester en Wethouders over nieuwe verdienmodellen op het vlak van circulaire economie op 27 januari jl. werd duidelijk dat het verbinden van bestaande projecten en programma’ s op en rond het Weerwater en de Floriade meerwaarde kan opleveren voor de stad Almere. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wil het college de mogelijkheden van het verbinden van bestaande projecten verder onderzoeken middels een scan.

De scan beoogt het maken van slimme verbindingen in eerste instantie op en rond het Weerwater en de Floriade om projecten mogelijk te maken die op zichzelf niet te realiseren zijn door bijvoorbeeld hoge kosten of een niet sluitend verdienmodel. Doel is te komen tot een snellere en effectievere realisatie van de projecten.

Een voorbeeld van deze werkwijze is de wens van Stadsbeheer om het Weerwater uit te baggeren ten behoeve van een betere biodiversiteit. Baggeren kost veel geld en alleen voor een betere biodiversiteit niet rendabel.

Maar als het baggeren ook:

  • oplevert dat we meer warmte uit het Weerwater kunnen halen waardoor we niet maar 1000 woningen of de Floriade van warmte kunnen voorzien, maar 3000 woningen
  • én dat we de bagger kunnen gebruiken voor bouwmaterialen voor bijvoorbeeld de geluidswal aan de A6 of een fietspad
  • én dat het uitbaggeren voor een stabielere en betere waterkwaliteit zorgt
  • én dat we minder waterplanten hoeven te maaien (dus minder beheerkosten)
  • én meer biodiversiteit
  • én werkgelegenheid (misschien zelfs wel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
  • én mogelijkheden voor onderwijs specifiek in die richting (baggeren, ecologie, etc.)

Dan is het uitbaggeren van het Weerwater wél een reële optie en levert het extra financiële ruimte en werkgelegenheid op.