De circulaire bruggen ‘Rondje Weerwater en de ‘Beverbrug’, onderdeel van Bruggencampus
Flevoland- Floriade, worden voor een groot deel gemaakt van cementloos
beton (ook wel geopolymeerbeton genoemd). Uniek is de verwerking van Almeerse
reststromen, vanuit de recycle perrons, stadsreiniging en het openbare gebied, in het
beton. Voordelen zijn CO2- reductie en het gebruik van lokale reststromen waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan de circulaire economie. Hierdoor worden ook eventuele
vertraging door de import van materialen beperkt.
Link naar filmpje op Youtube

Certificering
Na een periode van veel experimenteren, beproeven en testen, in samenwerking met
certificerende instantie Kiwa*, is een Innovatie BRL (beoordelingsrichtlijn) opgesteld
voor het verwerken van cementloos beton. En met resultaat. Het cementloze beton is
KOMO* gecertificeerd en geschikt voor licht constructieve doeleinden. Reimert Bouw en
Infrastructuur, gevestigd in Almere, aannemer van beide circulaire bruggen meldt met
trots dat de eerste onderdelen (stootplaten) van de bruggen zijn gestort met een
innovatief, circulair en nieuw “KOMO-gecertificeerd” product.

Almeerse keten
Door geen gebruik te maken van cement in het beton wordt de CO2 uitstoot meer dan
gehalveerd. Theo Pouw BV produceert het cementloze beton en Cirwinn BV levert de
gerecyclede grondstoffen, beide gevestigd in Almere. Dit betekent dat de bruggen worden
gemaakt op Almeerse grond van Almeers puin, door een Almeerse aannemer en ontworpen
door de Almeerse architect René van Zuuk Architecten.

Puin en Spons
Brug ‘Rondje Weerwater’ is een fietsvoetgangersbrug. Door het gebruik van cementloos beton
heeft de brug de toepasselijke bijnaam ‘Puin’ gekregen.
De Beverbrug is een verkeersbrug voor de zwaarste verkeersklasse, ontworpen met een
slinger vanwege een beverburcht. De brug is volledig herbruikbaar en bestaat ook gedeeltelijk
uit cementloos beton. Deze brug wordt ook wel de ’Spons’ genoemd omdat de brug, door
het plaatsen van een grote groenstrook, water, CO2 en fijnstof opneemt.

Bruggencampus Flevoland-Floriade
Bruggencampus Flevoland-Floriade, initiatief van provincie Flevoland en gemeente Almere, is
de praktijkomgeving voor ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire bruggen.
Samen met overheden, markt, onderwijs en wetenschap innoveert de campus door o.a.
bestaande bruggen en materialen een ‘tweede leven’ te geven, gebruik te maken van nieuwe
tools voor gebruik van innovatieve materialen en constructies en via een gezamenlijk
dataplatform ontwerp, samenwerking en realisatie te optimaliseren.